Cynthia Enloe: Kvinna, giv akt!


ISBN: 95 1919323-5
2,00€

Feministerna har alltid påvisat militarismensspeciella natur och ideologi. Men militären som institution, med egen historia, egna resurser, egna organisatoriska svårigheter och motsättningar, undgår ofta kvinnors analytiska granskning.

Detta beror delvis på att tjänstemän inom försvaret med avsikt använder en teknokratiskt och byråkratiskt fördunklade terminologi.

Ytterligare ett hinder är att även de män som verkar inom antimilitariska grupper, alltför gärna amvänder sig av precis samma tekniska, abstraska och alienerande terminologi som försvarsexperterna själva. Det är som om de måste bekräfta sin egen manlighet genom att tala det militära språket.

1980-talets krigsmakt beskrivs ofta som ett monster lastat med vapen. Den identifieras med vapnen. Denna snäva uppfattning av krigsmakten gör den än mer otillgänglig för kvinnor (och ofta även för män). Definitionen är dessutom ofullständig. Däremot är det nyttigt att avslöja krigsmakten som ytterligare en patriarkalisk institutuion, för det fråntar den dess högteknologiska skyddsmask.

Denna bok försöker avslöja karaktären av och handlingsmönstren i krigsmakten som institution, inte genom att koncentrera sig på det vanliga ämnet – manliga soldater – utan genom att rikta in sig på de kvinnor som är mest utsatta för krigsmaktens utnyttjande, nämligen prostituerade, soldathustrur, sjuksköterskor inom krigsmakten, kvinnliga soldater, kvinnor i försvarsindustrin och civil kvinnlig arbetskraft inom försvaret.

Price: 2,00€