Göran von Bonsdorff: En förståndigare värld

565793
8,00€

Utgångspunkten för staternas relationer I den internationella gemenskapen förskjuts successivt från suveränitet eller absolut oberoende I riktning mot interdependens eller ömsesidigt beroende.
Garantiföreningen för Finlands Fredsförbund,2002, 71 s.

Price: 8,00€