Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä


9519193340
3,00€

Toisen maailmansodan jälkeen järjestettyjen Nürnbergin ja Tokion sotarikosoikeudenkäyntien kautta kansainvälisen oikeuden sisällöksi vahvistettiin sääntö, jonka mukaan myös yksilöt ovat vastuussa hallitusten nimissä tekemistään sotarikoksista sekä rikoksista rauhaa ja ihmisyyttä vastaan.

Viime vuosien tapahtumat eri puolilla maailmaa osoittavat Nürnbergin periaatteiden ajankohtaisuuden nyt ja tulevaisuudessa. Erääksi maailmaa muuttavaksi voimaksi on osoittautunut sotilaiden kieltäytyminen panemasta täytäntöön valtio- ja sotilasjohdon oikeudenvastaisia käskyjä. Samalla kokemukset Kiinasta Irakiin osoittavat, miten valtionjohto saattaa olla valmis käyttämään äärimmäisiä keinoja sotilaiden tottelemisen varmistamiseksi.

Suomen Rauhanliitto – YK-yhdistys ry ja lakimiesten rauhanjärjestö Juristit rauhan ja elonjäämisen puolesta ry järjestivät syyskuun lopussa 1990 kansainvälisen symposiumin ”The Right to Refuse Military Orders”. Sen aikana eri maista tulleet laittomien käskyjen toteuttamisesta kieltäytyneet sotilaat, rauhanliikkeiden aktivistit ja kansainvälisen oikeuden asianuntijat vaihtoivat kokemuksiaan ja tietojaan. Martin Scheinin ja Kirsi Tarvainen ovat muokanneet symposiumin aineiton suomenkielisen kirjan muotoon.

Price: 3,00€