Hundra års fredsarbete


9519193375
3,00€

”Den här boken är intressant för studenter, historiker, försvarspolitiker och olika folkrörelser, liksom för fredsaktivister och fredsforskare. Den är ett viktigt referensverk för varje bibliotek.”
-Edvard P. Thompson, historiker, Storbritannien

”Detta är en koncis och välskriven framställning över fredsrörelsens internationella organisering.”
-Kent Lindkvist, Bibliotekstjänst, Sverige

”IPBs arbete är viktigt på vägen mot totalt avskaffande av krig. Någon gång under nästa århundrade kommer vi att se tillbaka på militarism på samma sätt som vi dag ser på dlaveri.”
-Johan Galtung, fredsforskare, Norge

Price: 3,00€